Centrum Edukacyjne WOM Częstochowa

Centrum Edukacyjne WOM Częstochowa

Realizacja powierzonego zadania zakładała, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków przy ul. Jana Pawła II na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zakres obejmował nadbudowę istniejących budynków dobudowę nowego skrzydła wraz z zagospodarowaniem terenu i stworzeniem terenowych urządzeń sportowych. W trakcie realizacji poszerzono zakres o projekty wybranych wnętrz. Zaniedbany obiekt bez architektonicznego wyrazu otrzymał współczesną formę. Zastosowane środki architektonicznego wyrazu pomimo wspólnego mianownika którym był materiał i skala czytelnie podkreślają odrębny charakter funkcjonalny ośrodka szkoleniowego i centrum kształcenia. Użyty materiał i dynamiczna forma służą nadaniu budynkom indywidualnego charakteru w anonimowym otoczeniu, luźno zabudowanej okolicy. Stanowią również odbicie wewnętrznych rozwiązań przestrzennych.

lokalizacja:al. Jana Pawła II 152, Częstochowa
projekt:1995 - 1996
realizacja:1996 - 1997
inwestor:Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Centrum Edukacyjne WOM Częstochowa

Realizacja powierzonego zadania zakładała, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków przy ul. Jana Pawła II na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zakres obejmował nadbudowę istniejących budynków dobudowę nowego skrzydła wraz z zagospodarowaniem terenu i stworzeniem terenowych urządzeń sportowych. W trakcie realizacji poszerzono zakres o projekty wybranych wnętrz. Zaniedbany obiekt bez architektonicznego wyrazu otrzymał współczesną formę. Zastosowane środki architektonicznego wyrazu pomimo wspólnego mianownika którym był materiał i skala czytelnie podkreślają odrębny charakter funkcjonalny ośrodka szkoleniowego i centrum kształcenia. Użyty materiał i dynamiczna forma służą nadaniu budynkom indywidualnego charakteru w anonimowym otoczeniu, luźno zabudowanej okolicy. Stanowią również odbicie wewnętrznych rozwiązań przestrzennych.

lokalizacja:al. Jana Pawła II 152, Częstochowa
projekt:1995 - 1996
realizacja:1996 - 1997
inwestor:Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
handel i usługi: