Pracownia Krzepczak

Kształtowanie przestrzeni w sposób twórczy, subtelny i wrażliwy jest wyzwaniem, którego się podejmujemy z przyjemnością, umiejętnością i zaangażowaniem gwarantującym osiągnięcie dobrego efektu końcowego. Wykonując swój zawód, naszą indywidualnością i talentem staramy się podzielić z ludźmi wrażliwymi i wymagającymi. Robimy to z ich udziałem dla dobra wspólnego jakim jest otaczająca nas architektura.

właściciel, architekt Paweł Krzepczak

Kształtowanie przestrzeni w sposób twórczy, subtelny i wrażliwy jest wyzwaniem, którego się podejmujemy z przyjemnością, umiejętnością i zaangażowaniem gwarantującym osiągnięcie dobrego efektu końcowego. Wykonując swój zawód, naszą indywidualnością i talentem staramy się podzielić z ludźmi wrażliwymi i wymagającymi. Robimy to z ich udziałem dla dobra wspólnego jakim jest otaczająca nas architektura.

właściciel, architekt Paweł Krzepczak